201505.05
0

Srečanje z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak in ministrom mag. Dejanom Židanom

V ponedeljek, 04. maja 2015,  smo člani Kluba slovenskih podjetnikov na srečanje povabili ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak ter ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  mag. Dejana Židana.

Pobliže smo se seznanili z vizijo in delom ministrstev, člani kluba pa so lahko izrazili svoja mnenja in poglede na trenutno situacijo, na najbolj pereče težave v gospodarstvu ter podali predloge za ureditev boljšega okolja in pogojev, v katerih delujejo slovenska podjetja ter na to temo izmenjavali mnenja z obema ministroma.

Postojnska jama 04.05.2015 0

Večji del srečanja smo namenili predstavitvi naših predlogov konkretnih ukrepov, s katerimi bi dvignili konkurenčnost gospodarstva. Ti obsegajo spremembe na štirih področjih – na področju osebnih prejemkov ter prispevkov za socialno varnost, na področju delovnih razmerij, davkov in štipendiranja. Ministra sta nekatere predloge podprla, saj je prav vsem v interesu bolj konkurenčno, predvidljivo in enostavno poslovno okolje, ki bo omogočalo razvoj uspešnega in družbeno odgovornega gospodarstva.

Posojnska jama 04.05.2015 1

Ker je srečanje tokrat potekalo v Postojnski jami, smo si hkrati z veseljem ogledali največjo stalno razstavo o tej naravi znamenitosti in kraških pojavih na svetu – EXPO Postojnska jama, ki priča o nastanku in izjemni zgodovini turističnega razvoja te podzemne lepote. Nadvse interaktivna predstavitev je bila zanimiva prav vsem udeležencem, ki so s pomočjo virtualnih predstavitev dobili res pravi občutek o razvejanosti največjega jamskega sistema.

Postojnska jama 04.05.2015 2

Fotografije: Klub slovenskih podjetnikov