201802.05
0

Apel SBC – 3 alternative zahtevam sindikatov javnega sektorja

Če želimo podjetno in socialno Slovenijo, moramo spodbujati razvoj izdelkov in storitev, s katerimi bomo zaslužili več. Ne pa ukvarjati se z apetititi, ki so presegli vse razumne meje.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov z veliko zaskrbljenostjo spremlja pogajanja med sindikati javnega sektorja in Vlado RS o plačnih zahtevah sindikatov. Plačne zahteve sindikatov so tokrat presegle vse razumne meje in so glede na realne ekonomske razmere v Sloveniji tudi nekorektne do preostalih prebivalk in prebivalcev.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov posebej opozarjamo na dva kritična podatka:

-          Produktivnost: mednarodno primerljivi podatki kažejo, da smo po produktivnosti od leta 2007 še bolj zaostali za Avstrijo in Nemčijo. Še več, Češka nas je celo dohitela.

-          Plačna razmerja. Razlika med povprečno bruto plačo v javnem in zasebnem sektorju se je od oktobra 2013 do oktobra 2017 podvojila, od 207 na 414 evrov, čeprav so tudi plače v zasebnem sektorju rasle.

Ugotavljamo, da je tudi večina slovenske javnosti uvidela, da takšne sindikalne zahteve niso ne razumne ne korektne. Ni naključje, da po nedavni javnomnenjski anketi Dela večina ne podpira več ne višjih plač ne tolikšnega zaposlovanja v javnem sektorju.

To mnenje večine javnosti  bi moralo biti jasno sporočilo  tudi predstavnikom vlade. Večina volivcev ne podpira več takšnih pretiranih zahtev, zavedajoč se pri tem, da vsako dodatno povečanje mase plač v javnem sektorju avtomatsko pomeni še manjše možnosti za večje povečanje neto plač zaposlenih v podjetjih.

SBC – Klub slovenskih podjetnikov zato od Vlade RS zahteva uravnotežene ukrepe za vse zaposlene, v podjetjih in v javnem sektorju.  

Zahtevamo:

  1. Ukinitev vseh kriznih davkov in drugih dajatev (višje stopnje DDV, 50-odstotnega dohodninskega razreda itn.). Če vlada ukinja varčevalne ukrepe vsem drugim, potem naj jih ukine tudi podjetjem, ki bodo ta denar lahko namenila za investicije v razvoj boljših, novih delovnih mest.
  2. Namesto zviševanja plač zgolj javnemu sektorju, naj se takoj začne pripravljati večja davčna reforma za razbremenitev plač vseh, v podjetjih in v javnem sektorju. S tem bomo omogočili uravnotežen dvig neto plač za vse zaposlene v državi.
  3. Vlada RS naj sindikatom predloži predlog prerazporeditve tako, da se  odpravi anomalije, ki so jih zlasti z dvigom plač v zdravstvu in še kje drugje, povzročili sindikati in vlada sami. Prav je, da se odpravijo anomalije pri plačah v javnem sektorju, tako ko gre za prenizke plače kot za nekorektna razmerja, toda največ v okviru vrednosti zdajšnje mase plač. 

Vsakršno drugačno ravnanje bo krivično in nepošteno do zaposlenih v podjetjih, do podjetnikov in do podjetij.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov smo prepričani, da samo z razvojnimi ukrepi lahko spet začnemo dohitevati Nemčijo, Avstrijo in druge razvite države, ki so nam za zgled. Zato moramo hitro pristopiti k razbremenitvi in s tem k zvišanju plač zaposlenih, zlasti razvojnih strokovnjakov v podjetjih.

Če bomo spodbudili tiste, ki razvijajo izdelke in storitve, za katere na trgu lahko dosežemo bistveno višjo ceno, bodo bolje zaslužila podjetja in s tem vsi zaposleni v podjetjih. Če bodo bolje zaslužila podjetja, bodo plače delavcev višje, obenem pa bo več denarja tudi za plače zaposlenih v javnem sektorju.

Brez podjetje Slovenije ni prodorne Slovenije. Brez prodorne Slovenije ni socialne Slovenije.

Marjan Batagelj, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov:
»Zahteve sindiatov so povsem nerazumne. Te milijarde ne bomo zakockali samo za eno leto, ampak za vsa prihodnja leta, vsako posebej. Vsako leto en drugi tir. Na čigavih bremenih? Spet na plečih podjetništva in naših zaposlenih.