201804.26
0

1. SBC Akademija na Dvoru Jezeršek

Klub slovenskih podjetnikov je v torek, 24. aprila 2018, na Dvoru Jezeršek v Cerkljah na Gorenjskem izvedel 1. SBC Akademijo na temo »Kam s presežki denarja«. Na akademiji so članom kluba uporabne nasvete o tem, kam in kako vlagati denar, predstavili finančni strokovnjaki.

Andraž Grahek iz podjetja Capital Genetics je poudaril, da si je pri ravnanju s presežki treba zastaviti nekaj ključnih vprašanj: kaj je za nekoga presežek, koliko časa lahko pogrešamo vloženi denar in kaj želimo z naložbami doseči. Matjaž Filipič iz podjetja KF Finance je kot eno izmed možnosti za vlaganje presežkov denarja predstavil alternativne sklade in način njihovega delovanja. Primeri alternativnih skladov so nepremičninski skladi, skladi za portfelje slabih terjatev, skladi za investicije v družbe, primerne za prestrukturiranje. Tine Vrbole iz Unicredit banke je izpostavil tveganja, ki se jih je treba zavedati ob vlaganju presežkov denarja: tveganje trga, tveganja finančnega svetovalca in tveganje, povezano z institucijo, s katero posluješ. Pri vlaganju si je treba zastaviti naslednja vprašanja: kakšno tveganje prevzemamo, bomo naložbo izpeljali sami ali jo zaupali komu drugemu ter prek katerih instrumentov bomo vlagali (vrednostni papirji, skladi …).

Jure Knez iz podjetja Dewesoft je v pogovoru z izvršnim direktorjem kluba Goranom Novkovićem med drugim spregovoril o tem, kako na trgu pridobivajo nove sodelavce. »Menedžerje, ki vodijo naša podjetja v tujini, vzgajamo sami. Sodelavce sicer iščemo na različne načine, tudi pri konkurenci. Obstaja določena sredina ljudi v panogi. Če si konkurent, to ne pomeni, da ne moreš delati skupaj.«

Foto: Barbara Reya za SBC